Formularz zgłoszenia naruszenia

Imię i nazwisko zgłaszającego*

Dane kontaktowe: adres, numer telefonu lub adres e-mail*

Te dane umożliwiają potwierdzenie otrzymania zgłoszenia oraz pozwalają na kontakt upoważnionej osoby, aby doprecyzować zgłoszenie i powiadomić o rezultatach działań. Można założyć nowy adres e-mail tylko dla tej sprawy.

Podmiot, którego dotyczy zgłoszenie*

Status zgłaszającego*

Opis naruszenia*

Czy chce Pani/Pan zgłosić naruszenie na spotkaniu osobistym?*

Dołącz załącznik

Zdjęcie, skan itp. dokumentu, który może pomóc w postępowaniu