Dokumentacja

Przykładowe dokumenty wymagane przez RODO, przy opracowaniu których Państwu pomożemy.

 1. Polityka Ochrony Danych Osobowych.
 2. Szkolenia pracowników:
  1. wykaz szkoleń,
  2. dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie szkolenia.
 3. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych:
  1. wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
  2. rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 4. Podmioty przetwarzające:
  1. wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  2. wykaz podmiotów przetwarzających.
 5. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.
 6. Zgody:
  1. wzór zgody,
  2. wzór wycofania zgody,
  3. rejestr zgód.
 7. Obowiązek informacyjny:
  1. klauzula informacyjna dla źródła pośredniego,
  2. klauzula informacyjna dla źródła bezpośredniego,
  3. procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą.
 8. Analiza ryzyka.
 9. Ocena skutków dla ochrony danych.
 10. Naruszenia:
  1. rejestr naruszeń,
  2. procedura zgłaszania i postępowania z naruszeniami.