Outsourcing

Outsourcing Inspektora Ochrony Danych „IOD”

Proponujemy Państwu usługę przejęcia funkcji IOD na zasadzie outsourcingu.

W ramach tej usługi oferujemy Państwu stałą i kompleksową opiekę w zakresie ochrony danych osobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić nadzór nad każdym obszarem związanym z ochroną danych osobowych (obszar prawny, informatyczny oraz biznesowo – organizacyjny).

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. oraz ustawy o ochronie danych osobowych DZ.U.2018.1000 z dnia 10 maja 2018r. Na jego podstawie część podmiotów ma obowiązek powołania Inspektora Danych Osobowych.

Co to jest outsourcing?
Termin „outsourcing” powstał z połączenia 3 angielskich słów: outside (zewnętrzny), resource (zasoby) i using (korzystanie). W dosłownym tłumaczeniu outsourcing oznacza zatem wykorzystywanie zewnętrznych zasobów. W praktyce oznacza to zlecanie wykonania części zadań podmiotu zewnętrznym firmom specjalizującym się w danej branży. Istotą outsourcingu jest długoterminowa współpraca polegająca na tym, że firma zleca zewnętrznemu podmiotowi stałą realizację pewnych zadań.

Jakie są zalety outsourcingu?
Outsourcing zdobywa coraz więcej zwolenników ze względu na liczne korzyści, jakie przynosi on organizacji/firmie, która z niego korzysta. Do najważniejszych zalet outsourcingu należą:

  • – Redukcja kosztów. Dzięki outsourcingowi nie będziesz musiał ponosić kosztów związanych np. z zakupem sprzętu, zatrudnieniem nowych osób czy wyszkoleniem obecnych pracowników.
  • – Oszczędność czasu. Jeśli zlecisz wykonanie określonych zadań zewnętrznej firmie, będziesz mógł poświęcić więcej czasu na realizację najważniejszych obowiązków. Poza tym specjaliści w danej dziedzinie na ogół wykonują swoje zadania szybciej niż ludzie, którzy muszą uczyć się czegoś od zera.
  • – Wyższa jakość wykonywanych zadań. Firmy specjalizujące się w konkretnej branży wykonują swoje obowiązki nie tylko szybciej, ale i lepiej, co przekłada się na poprawę funkcjonowania biznesu.
  • – Dostęp do specjalistów i fachowej wiedzy. Dzięki outsourcingowi Twoja organizacja/firma może za stosunkowo niewielkie pieniądze skorzystać z najnowszych technologii oraz cennej wiedzy i doświadczenia pracowników firmy outsourcingowej.
  • – Możliwość wprowadzenia do firmy nowych procesów. Outsourcing jest doskonałym rozwiązaniem, jeśli chcesz wprowadzić do swojej organizacji/firmy procesy, których nie mógłbyś wdrożyć samodzielnie, bo np. są one za drogie.
  • – Odciążenie pracowników firmy. Dzięki outsourcingowi Twoi pracownicy będą mogli skoncentrować się na wykonywaniu tego, co potrafią najlepiej, przez co będą mogli być znacznie wydajniejsi.

Wszystko to sprawia, że outsourcing pozwala na optymalizację działania organizacji/firmy. Dzięki outsourcingowi Twoja organizacja/firma będzie mogła skupić się na najważniejszych aspektach swojej działalności, zaoszczędzić cenne pieniądze, a także szybciej się rozwinąć.